Máy xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang GP 1160

Liên hệ

Video Sản phẩmVideo

Catalogue Sản Phẩm

Máy xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang

- 4 kênh ủ

- 1 kênh đo mẫu khẩn

- Thời gian trả kết quả: 3-15 phút

- Các xét nghiệm:

+Chức năng tuyến giáp: T3,T4,Ft3,Ft4, TSH

+Thấp khớp: ASLO,RF, Anti-CCP

+ Truyền nhiễm: HbsAg, Anti HCV, Anti HIV, Anti TP( Giang mai), Anti Hbs, SARS-CoV-2, H.Pylori

+ Tiểu đường: Hba1c

+ Dấu ấn ung thư: CEA, AFP, tPSA,fPSA

+ Khả năng sinh sản: Beta HCG, LH, FSH, AMH …

+ Viễm nhiễm: CRP, PCT …

+ Trao đổi chất: 25-OH-Vitamin D

+ Tim mạch: Troponin I, Troponin T, BNP, CK-MB …

+ Chức năng thận: Cysc, mAlb …

+ Đông máu: D-Dimer

+ Xét nghiệm khác: Feritin, Total IgE

 
Mr Khương: 0987.593.358
 
Mr.Hiệp: 0962.293.429
 
Mr.Cường: 0985.041.397
zalo