Máy xét nghiệm đông máu tự động Sysmex CA-600 series Hãng sản xuất : Sysmex Corporation - Nhật

Liên hệ

Đặc Điểm Kỹ Thuật: 

Kích thước và trọng lượng

Kích thước: 566 x 490 x 490 mm

Trọng lượng: 42 kg

Công suất

Tối đa 60 test/ giờ (PT)

Tối đa 42 test/ giờ (PT, APTT, Fbg)

Nguyên lý

Nguyên lý cục máu đông: Phương thức phát hiện ánh sáng tán xạ.
Nguyên lý soi màu*: Phương thức dùng máy đo màu.
Nguyên lý miễn dịch**: Dùng phương thức đo sự tăng độ đặc latex.

Các thông số

Cục đông : PT, APTT, Fbg, TT, PCcl, BXT, LA1/LA2, Factor Assays.
Soi màu*: ATIII, PLG, 2AP, BCPC, Heparin.
Miễn dịch**: FDP(Plasma), D-Dimer, vWFAg.

Khả năng lập trình giao thức

Cho phép cài sẵn 14 test. Có thể đo ngẫu nhiên, đồng thời lên đến 5 thông số.

Thời gian đo

PT/APTT 120 giây, Fbg 100 giây, D-Dimer 180 giây.

Tốc độ

Tối đa PT : xấp xỉ 60 tests /giờ

Trung bình (PT, APTT, Fbg) : xấp xỉ 42 tests/giờ

Dung lượng mẫu

PT/APTT/TT 50μl, Fbg, AT III 10μl, Factor Assay 5μl.

Số lượng vị trí hóa chất

4 vị trí đặt hóa chất có hệ thống bảo quản lạnh (15-200C)

Bộ đo

6 giếng đo quang (4 cho đông máu, 1 cho soi màu, 1 cho miễn dịch).

Khả năng chứa mẫu

10 mẫu (10 mẫu/rack x 1 racks).

Số lượng ống phản ứng

60 tuýp

Kim hút mẫu

Kim hút mẫu gắn cảm biến bề mặt chất lỏng để hút lượng máu đã ly tâm.

Chạy chuẩn QC

Mean control, Levy-Jennings control,
180 điểm dữ liệu x 6 files x 14 thông số lưu trong bộ nhớ

Lưu trữ dữ liệu

600 mẫu (3000 test).

Đầu ra

Tích hợp máy in nhiệt.

 
Mr Khương: 0987.593.358
 
Mr.Hiệp: 0962.293.429
 
Mr.Cường: 0985.041.397
zalo