Hóa chất điện giải dùng cho máy Beckman Coulter AU Series Diamond/Mỹ

Liên hệ

OY-AUH1011D ISE Buffer All Models 4X2000ML
OY-AUH1012D ISE Mid Standard Solution All Models 4X2000ML
OY-AUH1013D ISE Reference Solution All Models 4X1000ML
OY-AUH1014D ISE Low Serum Standard All Models 4X100ML
OY-AUH1015D ISE High Serum Standard All Models 4X100ML
OY-AUH1016D ISE Urine Standard High/Low All Models 4X100ML
OY-AUH1017D ISE Internal Reference Solution All Models 2X25ML
OY-AUH1018D ISE Na/K Selectivity Check Solution All Models 2X25ML
OY-AUH1019D ISE Cleaning Solution All Models 4X100ML
OY-OSR0001D Wash Solution All Models 6X2L

 
Mr Khương: 0987.593.358
 
Mr.Hiệp: 0962.293.429
 
Mr.Cường: 0985.041.397
zalo